2021

2021

Även detta år har påverkats stort av Covid-19. Under sommaren kunde vi genomföra en påfyllning av sand till ett flertal badplatser: Dambadet, Herrbadet, Vallevik och Kalvbogen. Vi har fortsatt att se över spångar och räcken i bergen, bland annat ner mot sjöbodar i...
2020

2020

På grund av Coronapandemin med restriktioner har verksamheterna begränsats. Fixargänget har färdigställt badplatsen på Kalvbogen, några gångtrappor och badstegar har satts upp. Arbetet med att iordningställa Kyrkboden har fortsatt med invändig renovering....
2019

2019

De mest omfattande projekten för 2019 är färdigställandet av Badhusparkens scen med tak samt ommålning och renoveringar av Pater Noster och Sjöbodsmuseet. I augusti anordnas en välbesökt familjedag i Badhusparken med många roliga aktiviteter. Fiskareföreningen Norden...
2018

2018

Omsättningen uppgick till 187 846 kr till finansiering av byggmaterial, Bajamaja vid Flöjten, julgran i parken och omkostnader för Spruthuset, bland annat. Vandringsleden Västra Sandö har färdigställts med spångar, markeringar och en utsiktsplats En ny scen har börjat...
2017

2017

Omsättningen uppgick till 208 000 kr. till finansiering av. konsolbrygga vid flöjten, ekbänkar vid ”Lagergrens” på Smögenbryggan, belysning av vadbocken, hemsida och Spruthuset. Reparation och underhåll av spångar bl.a i Ko-klyftan ovanför Vallevik. Blommor har...