Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Örådets styrelsemöte
Måndagen 27 mars 19.00 på Smögengården

Föredragningslista
Anders Olsson inleder mötet med en presentation av Smögengårdens ”Biovision”
Sammanträdet öppnas
Val av protokolljusterare
Fastställande av föredragningslistan
Föregående mötesprotokoll
Biovision Anders Olsson Smögengården
Lotsboden
Nationaldagen i Badhusparken
Midsommardans i Badhusparken
Midsommardagen. Barservering i fiskhallen
Årsmöte 22 april 2017
Rapporter
Övriga frågor
Nästa sammanträde
Avslutning