Hållö kapell

Varje söndag från 24 juni till 12 augusti är det gudstjänst i Hållö Kapell kl. 15.00. De flesta dagar från slutet av juni till mitten av augusti finns det sommarvärdar i kapellet kl 12.00–15.00.

STÖDMEDLEMMAR
Ge ditt stöd till kapellföreningen genom att sätta in 100 kr på Bg. 242-7292.

www.hallokapell.com