Kulturstigar på Smögen och Hasselösund

Kulturstigar

Välkommen att upptäcka Smögens Öråds kulturstigar. Förutom en fin promenad får du ta del av kulturhistoriska inslag på vandringen. Du hittar skyltar längs med vägen med kortfattad information. Varje station är även försedd med en QR-kod som leder dig till en sida på smogen.com med utförligare information och fler och uppseendeväckande bilder. På stationsskyltarna hittar du dessutom en karta som guidar dig till nästa plats på stigen.

I dagsläget kan vi presentera Evert Taube-stigen men under sommar/höst 2022 kommer vi även presentera Hasselösundsstigen.

Evert Taube-stigen