Kulturstigar på Smögen och Hasselösund

Evert Taube-stigen

Everts morbror och kusiner

Fyrmästare Edvin Jacobssons hade sitt hus vid ”Uddarne”, vid inloppet till Smögens hamn. Han är Evert Taubes morbror och hans hem blir en naturlig plats för Evert att besöka. Här finns även jämnåriga kusiner, som till exempel Ingeborg och Knut Jacobsson. Fyrvaktmästare Jacobsson bor och arbetar på Hållö fram till dess att han går i pension 1917. Då flyttar han och familjen in till Smögen, till det hus de byggde i slutet av 1890-talet. Huset hyrs ut fram till 1917, bland annat till tullvaktmästare Olof Sandberg med familj.

Översta bilden är från 1920-talet. Bilden föreställer Edvin och hans fru Wiktoria Elvira. Dottern Ingeborg (”Bolla”) står som tvåa från höger. Kvinnan och mannen ytterst till vänster och höger liksom pojken är okända. De står på Edvins brygga bakom hans hus på ”Uddarne”. Hans snipa syns under bryggan. Till höger skymtar Sandbergs hus ”Soludden”. Stora boden bakom är idag glass- och kaffeförsäljning. Den mindre boden bakom till vänster byggdes senare om till Syversens trålverkstad.

Edvin Jacobssons hus ligger på den plats där Göstas fisk nu är beläget. På bild 2 är det huset till höger om flaggstången.

Bild 3 visar grannar som träffas utanför Karl Olssons hus på Uddarne under senare delen av 1930- talet.

Bakre rad fr.v.: Ingeborg (Bolla) Jacobsson, Katy Jacobsson (gift Axelsson), Judith Olsson, Agda Olsson.

Främre rad fr.v: Karl L. Olsson (Kalle på Hälla), fyrmästare Edvin Jacobsson (Evert Taubes morbror), Ville Nord (son till Edvin och bror till Bolla, den siste mannen är okänd.

Till höger om Jacobssons hus ser vi en stor sjöbod med reklamskylt och den tillhörde Niklas Pettersson och Olenius Andersson, kallad Olén.

På sista bilden ser vi fyrmästare Jacobsson, stiligt klädd i uniform.