Kulturstigar på Smögen och Hasselösund

Hasselösundsstigen

Hasselösundsstigen tar dig med på en tur på Hasselön, med fast befolkning sedan 1626. Innan dess fanns här tillfälliga säsongboningar, vilket traktens stenkretsar tyder på. Vissa delar har genomgått stora förändringar – bland annat vattnets utbredning – medan andra delar nästan sett likadana i kanske 150 år. Och så reder vi ut vad Sunnepinan egentligen är. Välkommen med på en intressant resa!

Stigen startar vid Angöring Smögen – fyrhuset som står på den stora parkeringen nära ICA Ankaret, markerat på kartan nedan. Välkommen med på en intressant resa!