Följande föreningar är aktiva och medlemmar i Smögens öråds styrelse:

Smögens Hembygdsförening
Smögens IF
Smögens Beachvolleyförening
Smögens Församlingsförening
Smögens Jaktvårdsförening
Hasselösunds intresseförening
Sotenäs Röda Kors
Hållö Vänner
Ängebackens kranförening
Smögens Missionsförsamling
Smögengården
Utpost Hållö
Smögen Yacht Club
Föräldranätverket
Hållö Fyrförening
Hållö Kapellförening
PRO Smögen
Sjöräddningen Smögen