Smögens fiskares organisation beslutar 1961 att köpa in en sjöbod som ska inrymma ett maritimt museum. Året därefter bildas Smögens hembygdsförening för att driva detta museum. Arbetet med iordningställandet kommer snabbt igång och invigningen sker med pompa och ståt 1963. Föreningen består av 25 medlemmar och årsavgiften är två kronor. Flera år senare beslutar Smögens fiskares organisation att sjöbodsmuseet ska överlämnas som gåva till Smögens hembygdsförening.

Redan 1965 väcks tankarna om att inköpa ett äldre fiskarhem till museum. Tio år senare får föreningen en stor donation och en lämplig fastighet kan köpas in.

På förslag från kulturnämnden 1981 beslutar föreningen att anordna en kulturvecka på Smögen. Sedan dess har många kulturveckor anordnats med hembygdsföreningen som medarrangör.

Detta är ett axplock ur föreningens historia. Vill du ha mer att läsa rekommenderas vår jubileumsskrift från år 2002.