Smögens Öråd är som nämnts ett samarbetsorgan bestående av representanter från öns olika föreningar och församlingar. Följande finns med: