Smögens öråd ligger bland annat bakom projektering och utformning av vandringslederna på ön, med byggnation av spångar och trappor i bergen för underlättande av åtkomst. Påfyllning av sand och montering av badstegar på våra badplatser är andra insatser.

Aktuella projekt vintern/våren 2022:
• Makrillen från skolgården restaureras och placeras i Badhusparken.
• Måleriarbeten, som exempelvis Lotsutkikens utsida.