Smögens Öråd arbetar ideelt med att lyfta Smögens miljö, förenings- och kulturliv. Vi är beroende av ekonomiska bidrag som vi delvis får genom företagssponsring på vår hemsida, och parkeringsavgifter från skolgårdsområdet på somrarna.

Vill du som företagare finnas med som sponsor kan du skicka ett mail till oss på smogen.com@gmail.com.

Du är även som privatperson välkommen att stödja örådet.
BG: 5530-1014
Swish: 123 022 40 14

Vi tar tacksamt emot din gåva!