Följande styrelse valdes 2019:

Björn Hartvigsson, ordförande. bjorn.hartvigsson@telia.com
Karin Söderberg, vice ordförande. karin.smogen@hotmail.com
Gunilla Oresten, sekreterare. gunilla@oresten.se
Erik Andersson, kassör. erik.andor@telia.com
Bengt Sundqvist. sundqvist.bengt@telia.com
Eva Olsson. evasmogen@hotmail.com
Henry Stranne. henry.stranne@telia.com
Kristina Grahl. kristina.bock.grahl@gmail.com
Lars Bredin. lars.bredin56@gmail.com
Rolf Bäckman. rolfhugobman@hotmail.com
Urban Larsson. tottie.larsson@hotmail.com
Elisabeth Hansson. keh1952@icloud.com