Ordförande
Jan O Hansson, Smögens Hembygdsförening

Kassör
Björn Sandblom

Sekreterare
Kerstin Grafström Erlandsson, Smögens IF

Ledamöter
Nils R Olsson, Smögens Jaktvårdsförening
Elsa Wennerblom, Gamla Hasselösunds intresseförening
Urban Stranne, Ängebackens kranförening
Göran Lundin, Equmeniakyrkan Smögen
Lars Hedvin, Föreningen Smögengården
Vakant, Utpost Hållö
Vakant, Smögen Yacht Club
Bengt Wall, Föreningen Hållö Fyr
Rune Johansson, Hållö Kapellförening
Ulla Seppelää, PRO
Herbert Rödström, Sjöräddningen Smögen
Leif Johansson, Smögens församlingshemsförening
Erik Olsson, Länuddens södra sjöbodar