Smögens öråd hälsar dig välkommen!

Smögens öråd bildades 1999. Örådets uppgift är att främja goda sociala levnadsförhållanden för befolkningen i ett långsiktigt perspektiv samt att bevara och utveckla Smögens och Hasselösunds unika livsmiljö.

Vädret på Smögen

Våra sponsorer

Soten_180SmoHafvs_180AH_180Skaret_180BSB_180Fotolabbet_180Gostas_180Makrillviken_180Yxhult_180ICA_180Smogenmarin_180SCH_180