Bokningar

Lotsutkiken
Kan bokas med guidad visning.
Kontakta Leif T Johansson, tel: 070-261 57 80

Spruthuset
Kan exempelvis bokas för sammankomster eller konstutställningar.
Kontakta Ulla Seppälä, tel: 073-326 16 15

Scenen i Badhusparken
Önskar du att boka scenen för ett speciellt tillfälle, kontakta Smögens Öråd på smogen.com@gmail.com