Följande styrelse valdes 2017:

Björn Hartvigsson, ordförande. bjorn.hartvigsson@telia.com
Karin Söderberg, vice ordförande. karin.smogen@hotmail.com
Gunilla Oresten, sekreterare. gunilla@oresten.se
Erik Andersson, kassör. erik.andor@telia.com
Bengt Sundqvist. sundqvist.bengt@telia.com
Eva Olsson. evasmogen@hotmail.com
Henry Stranne. henry.stranne@telia.com
Kristina Grahl. kristinagrahl@hotmail.com
Lars Bredin. lars.bredin@telia.com
Rolf Bäckman. rolf-hugo@hotmail.com
Urban Larsson. tottie.larsson@hotmail.com
Elisabeth Hansson. boeh48@gmail.com