Smögens Öråds styrelse 2016

Ordförande
Jan O Hansson, Smögens Hembygdsförening

Kassör
Gunnar Stranne, Smögens IF

Sekreterare
Christian Henrysson, Smögens Beachvolleyförening

Ledamöter
Nils R Olsson, Smögens Jaktvårdsförening
Elsa Wennerblom, Hasselösunds intresseförening
Sven Sundblad, Sotenäs Röda Kors
Lars Andersson, Hållö Vänner
Urban Stranne, Ängebackens kranförening
Olle Larsson, Smögens Missionsförsamling
Lars Hedvin, Föreningen Smögengården
Jan H Hansson, Utpost Hållö
Mats Malmen, Smögen Yacht Club
Annica Koskinen, Föräldraförening Smögen – Väjern
Bengt Wall, Hållö Fyrförening
Rune Johansson, Hållö Kapellförening
Ulla Seppelää, PRO
Herbert Rödström, Sjöräddningen Smögen