Följande föreningar är aktiva och medlemmar i Smögens öråds styrelse:

Smögens Hembygdsförening
Smögens IF
Smögens Beachvolleyförening
Smögens Församlingshemsförening
Smögens Jaktvårdsförening
Gamla Hasselösunds intresseförening
Ängebackens kranförening
Equmeniakyrkan Smögen
Smögengården
Utpost Hållö
Smögen Yacht Club
Föreningen Hållö Fyr
Hållö Kapellförening
PRO Smögen
Sjöräddningsföreningen Livbojen, Smögen
Länuddens södra sjöbodar