Smögens lotsutkik är ett tydligt landmärke. Uppe i denna byggnad arbetade Smögens lotsar förr i tiden. Numera är inte lokalen i bruk och lotsarna utgår inte från Smögen, men det finns möjlighet att komma på guidade visningar. Se gärna filmen om Lotsutkiken.