Dokumentation av flera års arbetet med planeringen av Badhusparkens utformning har genomförts av en arbetsgrupp. Dokumentet har överlämnats för kännedom till berörda politiker.

Boulebana har färdigställts i Badhusparken tack vare hjälp av sponsorerna BOBAB och SWEROK. PRO organiserar spelaktiviteterna.

4 parkbänkar har slipats, oljats och placerats ut på lämpliga platser.

Ny badtrappa för dambadet har satts upp.

Nya vimplar och ny bild för Snusfronten har köpts in.

Trappan vid bron till Nordmanshuvudet har ersatts med en ny och en skylt med information om historien kring den gamla förtöjningen på Ringarskär har satts upp. Båda åtgärderna har tillkommit på initiativ av Bo Terling och i samarbete med Jan O Hansson. AH-Automation har medverkat som sponsor.

Spruthuset fyller en viktig funktion och har utnyttjats i samma omfattning som året innan.
Hemsidan smogen.com håller en hög kvalitet och är uppskattad av många användare. Flera annonsörer har tillkommit.
Remiss om ändrade strandskyddsbestämmelser har behandlats samt yttrande har lämnats till kommunen över ny detaljplan för Läsidan.

Lokalt utvecklingsprojekt har påbörjats med planering av datakurs för nybörjare.