C:a 125 000 kr. har omsatts till en rad aktiviteter och projekt som genomförts under året. Det största enskilda projektet har varit att bygga om barnbadet i Hasselösund. Ett mycket uppskattat projekt som leddes av Jan O Hansson.

Sjösand har lagts ut vid Flöjten. Två badtrappor har satts ut vid Glommeskallen.

Skylten vid Smögenbron Välkommen till Smögen har bytts ut liksom väggbilden vid Snusfronten.

Örådet har övertagit ansvaret för städningen av stränder och allmänna platser den 1 maj. C:a 40 personer deltog och resultatet blev drygt 16 m3 säckar i form av plast, järn och träföremål.

Örådsvecka med utställning, servering, försäljning av konstföremål, lotteri, visning av vattentornet, Taubeafton och Ö-guidning genomfördes 29 juni -5 juli. Överskott 20 000 kr.

Det årligen återkommande sommarmötet hölls i församlingshemmet den 16 juli. C:a 50 personer, både sommarboende och årsboende, var närvarande och deltog i diskussioner om trivselhöjande åtgärder.

Hemsidan smogen.com har 18 annonsörer och 128 artiklar har publicerats. Antalet besökare har ökat från 55 000 till 70 000.

Spruthuset hyrs ut som möteslokal till föreningar, till konstutställningar under hela sommaren samt till försäljning av konsthantverk inför julen bl.a. Varje fredag är det Öppet hus med kaffeservering, vilket är uppskattat och besöksantalet ökar. Ny anslagstavla har satts upp. Arkivskåp och skärmvägg har övertagits från kommunen.

Blommar har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund.

Styrelsen har deltagit i samråd och skrivit yttranden över förslag till detaljplan för Västra Hasselösund, tennisplanetomten och Kleven samt haft flera överläggningar med kommunens företrädare i olika sakfrågor.

30 personer kom till Sjöräddningens lokal när Örådet bjöd in till information om ny plan för Kleven samt om en utredning av risker och säkerhetsåtgärder kring Smögenbryggan.