Det största enskilda projektet har varit att lägga ut ny dansk sjösand i flera badvikar. Sanden fanns lagrad på Bohus-Malmön och transporterades med lastbil till Guleskär. Där omlastades sanden till en pråm som bogserades till badplatserna. Med skyfflar spreds sanden slutligen ut i de grunda vikarna. Ett mycket uppskattat projekt som leddes av Jan O Hansson.

Örådet har övertagit ansvaret för städningen av stränder och allmänna platser den 1 maj. C:a 30 personer deltog och resultatet blev drygt 60 säckar skräp plus annat som plast, järn och träföremål.

Örådsvecka med utställning, servering, försäljning av konstföremål, lotteri och Ö-guidning genomfördes 5 -11 aug. En trevlig aktivitet som också gav ett ekonomiskt överskott med 20 000 kr.

Det årligen återkommande sommarmötet hölls för första gången i Smögengården den 17 juli. C:a 50 personer, både sommarboende och årsboende, var närvarande och deltog i diskussioner om att utveckla och förbättra Smögens kvaliteter.

I ett samverkansprojekt med Västra Götalandsregionen och Sotenäs kommun hölls under hösten kurs i datateknik för nybörjare.

Universitetslektor Eric Carlström, Göteborgs universitet, föreläste i församlingshemmet om Integrering i kommunal vård och omsorg.

Hemsidan, smogen.com, har 13 annonsörer och 120 artiklar har publicerats. Antalet besökare har ökat från 40 000 till 55 000.

Spruthuset har hyrts ut som möteslokal av föreningar, som röstningslokal inför höstens val samt till konstutställningar under hela sommaren. Öppet hus med kaffeservering i Spruthuset fredag em. som PRO ansvarar för, har blivit populärt och besöksantalet ökar.

Snusfronten har fått nya parkbänkar och Boulebanan i Badhusparken har fått en förrådsbod.

Blommar har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund. Affischställning och vimplar har köpts in

Kristina Holmdahl har besökt styrelsen och informerat om projekt AXEL, en volontärverksamhet av social karaktär.

Styrelsen har deltagit i samråd över förslag till detaljplan Västra Hasselösund samt haft flera överläggningar med kommunens företrädare i olika sakfrågor.