Stora investeringar har gjorts under året. Bl.a. ny bana för beachvolley, 61 000. Förstudieplan för badhusparken, 23 000. Badbrygga/solaltan vid Vallevik, 32 000.

Kommunen har uppfört en ny informationstavla vid Smögenbron. Örådet har medverkat med text och bilder. Herrbadet botten rensades från tång och skräp.

Badbryggan vid dambadet har renoverats av Jan O Hansson.

Spruthuset har blivit ommålat både ute och inne. Missionskyrkans onsdagsgrupp målade och Örådet bekostade färgen.

Hamnavgift har tagits upp av Örådet under sensommaren, 25 000 kr netto.

Skrivelser inlämnad till kommunstyrelsen med dels begäran om uppsättning av pollare så att fartyg kan förtöja och ligga vid smögenbryggan som förr i tiden samt dels begäran att kommunen tar fram ett gestaltningsförslag utifrån vår förstudie och genomför en upprustning av Badhusparken. Skrivelserna har inte besvarats.

Julmarknaden var flyttad till fiskhallen och genomfördes för tredje året. Det är ett samarbetsprojekt av företagare och föreningar.

Städningen av stränder och allmänna platser den 1 maj genomfördes traditionsenligt med ett bra resultat.

Vattentornet har varit öppet för visning vid två tillfällen.

Parkering på skolgården under 4 sommarveckor genomfördes gemensamt med idrottsföreningen. Nettoresultat 23 000 kr. till vardera förening.

Hemsidans, www.smogen.com, ledning har under året förändrats. Webbredaktör Casper Ljungdahl och webbteknikerna Jörgen Larsson och Mattias Schläger har slutat sina uppdrag. Mats Malmén, Lars Bottnare och Gunnar Stranne har tagit över.

Spruthusets Öppet hus med kaffeservering på fredagar drevs under våren av Asta Persson. Av hälsoskäl fick hon sluta och avtackades med blommor, diplom och några trisslotter. Blommor har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund.

Örådet har ansvaret för den allmänna flaggningen vid Smögenbron. Flaggan blev stulen 1 maj.

Två nya föreningar har tillkommit. Hållö kapellförening samt Hållö fyrförening.