Omsättningen uppgick till 202 000 kr. till finansiering för bl.a. belysning av lotsutkiken, totalrenovering av förskolans förrådsbod, parkbänkar, anslagstavla vid torget, gåva till skolan för inköp av lekutrustning.

Vandringsleden på Glommeskallen har färdigställts med spångar, markeringar och skyltning.

Nytt för året var ansvaret för midsommarfirandet i Badhusparken samt träff med nya Smögenbor.

Traditionsenliga medlemsaktiviteter är vårstädning av stränder och allmänna platser, vattentornet öppet för visning, långtidsparkering på skolgården samt guidade vandringar på Smögen under 4 sommarveckor. Örådet ansvarar för den allmänna flaggningen vid Smögenbron och för flaggorna i Smögens och Hasselösunds hamnar. Blommor har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund. Hemsidan www.smogen.com är en viktig inkomstkälla med 18 annonsörer. Den hålls aktuell med information om aktiviteter och reportage mm.

I Spruthuset är det varje fredag Öppet hus med kaffeservering.

Ett flertal informationsmöten och samråd har varit på agendan.

Fixargänget bjöds på förtäring och utflykt med Soten som tack för deras värdefulla insatser.