C:a 30 000 kr. har investerats i olika projekt. Snusfronten har fått nya bänkar av ek, 2 nya bord med bänkar vid ”Pinan” och Makrillen har rostbehandlats och fått ny färg.

Städningen av stränder och allmänna platser den 1 maj genomfördes traditionsenligt med ett bra resultat.

Vattentornet har varit öppet för visning vid två tillfällen.

Ny gångbro över ”Koklyftan” har satts upp av bostadsföretaget vid gamla smögenbadstomten i samråd med Örådet.

Skrivelse med begäran om fartbegränsning för sjötrafiken in till Smögen har lämnats till Länsstyrelsen.

Örådsvecka med fotoutställningen ”Spruthuset 85 år”, servering, lotteri, visning av vattentornet och Ö-guidning 17 – 24 juli.

Parkering på skolgården under 4 sommarveckor genomfördes gemensamt med idrottsföreningen. Nettoresultat 16 800 kr. till vardera förening.

Förslag till en bättre trafikmiljö vid torget har arbetats fram och överlämnats till kommunen.

Det årliga sommarmötet hölls i församlingshemmet den 20 juli. Barbro och Leif deltog i ett dialogmöte om Kustzonsplanering tillsammans med representanter från norra Bohusläns olika samhällsföreningar. Frågor som diskuterades var bl.a. om hur man får fler helårsboende i norra Bohuslän.

Hemsidan smogen.com har 19 annonsörer och 137 (133) artiklar har publicerats. Antalet besökare var 72 838 (70 000).

I Spruthuset är det varje fredag Öppet hus med kaffeservering, vilket är uppskattat och besöksantalet är stort. Blommor har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund. Örådet har ansvaret för den allmänna flaggningen vid Smögenbron.

Julmarknad i parken vid torget en lördag i december blev en succé. Ett samarbetsprojekt av företagare och föreningar.

En stor penninggåva har skänkts av fiskarnas avdelning SVC 31 på Smögen samt pengar, båt och konstverk har skänkts av privatpersoner. Hållö kapell fick en penninggåva till dopservice.