De mest omfattande projekten för 2019 är färdigställandet av Badhusparkens scen med tak samt ommålning och renoveringar av Pater Noster och Sjöbodsmuseet.

I augusti anordnas en välbesökt familjedag i Badhusparken med många roliga aktiviteter.

Fiskareföreningen Norden skänker en sjöbod till örådet vid deras utbyggnad av lokaler i nya hamnen. Örådet står för transport och boden placeras i Kyrkogårdsviken på en tilldelad plats. Lokalen får namnet “Kyrkboden” och arbetet med att iordningställa den inleds.