Omsättningen uppgick till 190 000 kr. (202 000 kr.) till finansiering för bl.a. belysning av lotsutkiken, parkbänkar, anslagstavla vid torget, gåva till skolans fritidsavdelning för inköp av soffa.

Vandringsleden på Kleven har färdigställts med spångar, markeringar och skyltning.

Lotsutkiken har fått en invändigt omfattande renovering med skrapning och målning.

Nytt bord med bänkar har köpts in och placerats vid Snusfronten

Våra badplatser har setts över. Bland annat har ett manetnät satts upp vid Herrbadet, underhåll av ett flertal badstegar och ny badtrappa vid Flöjten,

Blommor har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund.

Traditionsenliga medlemsaktiviteter är vårstädning av stränder och allmänna platser, vattentornet öppet för visning, långtidsparkering på skolgården samt guidade vandringar på Smögen under 4 sommarveckor, ansvarat för midsommarfirandet i Badhusparken, utflykt med Soten till Gullholmen med besök på Skepparmuseet,

Hemsidan www.smogen.com är en viktig inkomstkälla med 18 annonsörer liksom fotobilden med sponsorer vid Snusfronten.

I Spruthuset är det varje fredag Öppet hus med kaffeservering.

Örådet ansvarar för den allmänna flaggningen vid Smögenbron och för vimplarna i Smögens och Hasselösunds hamnar samt servar stora klockan vid Snusfronten.

Ett flertal informationsmöten och samråd har varit på agendan.