Omsättningen uppgick till 185 000 kr. (173 000 kr). Årets investeringar var bl.a. luftvärmepump, ljuddämpande åtgärder och målning av Spruthuset, ny brygga och sjösand vid herrbadet, vandringsled Hästen, tre nya bänkar utplacerade, målning förrådsbyggnad skolgården, tröjor till skolbarnen, välkomstskyltar vid bron samt div. andra åtgärder.

Städningen av stränder och allmänna platser den 1 maj genomfördes traditionsenligt med ett bra resultat. Vattentornet har varit öppet för visning vid sex tillfällen.

Parkering på skolgården under 5 sommarveckor genomfördes gemensamt med idrottsföreningen. Nettoresultat blev 38 000 kr. till båda föreningarna.

Hemsidan www.smogen.com är en viktig inkomstkälla med 18 annonsörer. Den hålls aktuell med information om aktiviteter och reportage mm.

I Spruthuset är det varje fredag Öppet hus med kaffeservering, vilket är uppskattat av trogna besökare.

Blommor har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund.

Örådet ansvarar för den allmänna flaggningen vid Smögenbron och för flaggorna i Smögens och Hasselösunds hamnar.

Guidade vandringar på Smögen, tisdagar och torsdagar vecka 28 – 31 kl. 14.00 från Spruthuset och avslutning vid Pater Noster genomfördes på försök med gott resultat.