C:a 110 000 kr. har omsatts till en rad aktiviteter och projekt som genomförts under året. Det största enskilda projektet har varit att rusta upp barnbadet i Vallevik. Vågbrytaren fick en ny plastkonstruktion med brygga och trappa. Stenar och lera grävdes bort och ersattes med dansk sjösand. 35 000 kr. kostade grävningen. Sjösand har även lagts ut vid andra badvikar. Ett omfattande och uppskattade projekt under ledning av Jan O Hansson.

Gångtunneln vid Vallevik har målats och väggbilden vid Snusfronten har bytts ut till ett foto som visar det gamla Magasinet.

Örådet har ansvaret för städningen av stränder och allmänna platser den 1 maj. C:a 40 personer deltog och resultatet blev drygt 16 m3 i form av plast, järn och träföremål.

Örådsvecka med utställning, servering, försäljning av konstföremål, lotteri, visning av vattentornet, Taubeafton, jazzkonsert, poängpromenad och Ö-guidning genomfördes 18 juni – 24 juli. Parkering på skolgården under 4 veckor prövades med ett blygsamt resultat, som en följd av kort förberedelsetid bl.a.

Det årligen återkommande sommarmötet hölls i församlingshemmet den 21 juli. C:a 50 personer, både sommarboende och årsboende, var närvarande och deltog i diskussioner om trivselhöjande åtgärder.

Hemsidan smogen.com har 18 annonsörer och 133 artiklar har publicerats. Antalet besökare var 70 000.

Genom ett samarbete mellan Örådet, Smögens församling, Smögens Havsbad och G-P kunde Göteborgs luciakandidater framträda i Smögens kyrka för sjätte året.

I Spruthuset är det varje fredag Öppet hus med kaffeservering, vilket är uppskattat och besöksantalet är stort.

Blommar har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund. Styrelsen har deltagit i samråd och skrivit yttranden över förslag till detaljplan för Västra Hasselösund, tennisplanetomten och Kleven samt haft flera överläggningar med kommunens företrädare i olika sakfrågor.