C:a 70 000 kr. har investerats i olika projekt bl.a.ny informationstavla, belysning till vattentornet och planering av skolgården.

Kommunen har byggt en ny informations- och toalettbyggnad vid Sunneleran. På denna har Örådet satt upp en ny informationstavla över Smögen. Örådet genomförde en namntävling för att få fram ett lämpligt namn på byggnaden. Angöring Smögen blev det segrande förslaget som lämnats av Bengt Wall, Göteborg. Smögens IF hade där under sommaren informations- och kioskverksamhet.

En plan för skolgården och markområdet kring skolbyggnaden har arbetats fram av föräldragruppen tillsammans med två landskapsarkitekter. Projektet har finansierats av Örådet.

Arbetet med att få belysning på vattentornet blev klart i december. Kostnaderna delades mellan kommunen och örådet.

En arbetsgrupp har bildats för att driva på för att få fram en förbättring av Badhusparken. En skrivelse har lämnats in till kommunen med förslag att anlita landskapsarkitekt som hjälp med att utforma parken på ett ändamålsenligt sätt.

En isbana har kommit till stånd vid tennishallen tack vare frivilliga insatser av en grupp föräldrar. Örådet har varit med och finansierat div. kostnader.

Julmarknad i parken vid torget en lördag i december genomfördes för andra året. Det är ett samarbetsprojekt av företagare och föreningar.

Städningen av stränder och allmänna platser den 1 maj genomfördes traditionsenligt med ett bra resultat. Vattentornet har varit öppet för visning vid två tillfällen.

Örådsdagar med servering, lotteri, bildvisning och namntävling genomfördes 22 – 22 juli. Parkering på skolgården under 4 sommarveckor genomfördes gemensamt med idrottsföreningen. Nettoresultat 23 100 kr. till vardera förening.

2 nya föreningar har tillkommit i Örådet. Föräldragruppen och Beachvolleyföreningen. Föreningen Hållö fyr har bildats men är inte med i Örådet.

Hemsidan www.smogen.com har 17 (19*) annonsörer och 170 (137*) artiklar har publicerats. Antalet besökare var 90 582 (70 000*). * föregående år

I Spruthuset är det varje fredag Öppet hus med kaffeservering, vilket är uppskattat och besöksantalet är stort.

Blommor har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund.

Örådet har ansvaret för den allmänna flaggningen vid Smögenbron.

Missionskyrkans onsdagsgrupp har målat om lokalen i Spruthuset. Utsidan kommer att målas om så snart vädret tillåter.