Omsättningen uppgått 173 000 kr. Årets investeringar är bl.a. handikappramp mm. vid Flöjtens badplats, pollare och nya sittbänkar på Smögenbryggan, ljuddämpning i Spruthuset, eka och lekledskap till förskolan på Hasselösund, nytt porslin till Spruthuset samt div. mindre åtgärder.

Efter flera års planerande och samtal med kommun har lekplatsen i Badhusparken rustats upp och fått nya redskap och bänkar. Div. åtgärder återstår som en liten estrad och belysning.

Städningen av stränder och allmänna platser den 1 maj genomfördes traditionsenligt med ett bra resultat. Vattentornet har varit öppet för visning vid sex tillfällen.

Parkering på skolgården under 5 sommarveckor genomfördes gemensamt med idrottsföreningen. Nettoresultat blev 40 000 kr. till båda föreningarna.

Hemsidan www.smogen.com har 18 annonsörer och hålls aktuell med information om aktiviteter och reportage mm.

I Spruthuset är det varje fredag Öppet hus med kaffeservering, vilket är uppskattat och besöksantalet är stort. Blommor har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund. Örådet har ansvaret för den allmänna flaggningen vid Smögenbron.

2 nya föreningar i Örådet. Föreningen Hållö fyr och Hållö kapellförening.