Omsättningen uppgick till 208 000 kr. till finansiering av. konsolbrygga vid flöjten, ekbänkar vid ”Lagergrens” på Smögenbryggan, belysning av vadbocken, hemsida och Spruthuset.

Reparation och underhåll av spångar bl.a i Ko-klyftan ovanför Vallevik.

Blommor har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund. Långtidsparkering på skolgården, visning av lotsutkiken, guidade vandringar i gamla Smögen under 4 sommarveckor, ansvarat för midsommarfirandet i Badhusparken där Smögens Havsbad bidrog med musiker, reparationer och underhåll av badstegar mm. är exempel på örådets aktiviteter. Hemsidan www.smogen.com är en viktig inkomstkälla med 12 annonsörer liksom tavlan med sponsorer vid Snusfronten. Facebook är en informationskanal som används.

Lena Stranne ansvarar för uthyrning av Spruthuset där det bl.a. på fredagar är Öppet hus med kaffeservering, stickcafé på måndagar och konst- hantverksutställning sommartid.

Örådet ansvarar för den allmänna flaggningen vid Smögenbron och för vimplarna i Smögens och Hasselösunds hamnar samt service av stora klockan vid Snusfronten. Samråd med kommunens tekniska avdelning har varit på agendan mm.