Även detta år har påverkats stort av Covid-19. Under sommaren kunde vi genomföra en påfyllning av sand till ett flertal badplatser: Dambadet, Herrbadet, Vallevik och Kalvbogen.

Vi har fortsatt att se över spångar och räcken i bergen, bland annat ner mot sjöbodar i Strömsund.

På Glommeskallen, längs med leden, har en äldre stenkrets upptäckts. Vegetation har undanröjts och informationsskylt har kommit upp.

Likt tidigare år har sittbänkar monterats lagom till vårens ankomst, detta år med lite justeringar nere på bryggan, vid Lagergrens.