På grund av Coronapandemin med restriktioner har verksamheterna begränsats.

Fixargänget har färdigställt badplatsen på Kalvbogen, några gångtrappor och badstegar har satts upp.

Arbetet med att iordningställa Kyrkboden har fortsatt med invändig renovering.

Coronarapporter har lämnats till Bohusläns Skärgårdsråd och länsstyrelsen.

Thordénstiftelsen har utdelat det Alternativa Bohuspriset 2020 och Smögens öråd var utsedd till en av mottagarna av årets pris. Priset å 500 000 kr delas mellan sammanlagt 36 lokala föreningar från organisationerna Bohusläns Skärgårdsråd, Bohusläns Hembygdsförbund och Röda Korset. Priset omfattar även diplom och ett par fina böcker. Bakgrund till det Alternativa Bohuspriset är: Thordénstiftelsen har beslutat att år 2020 ej utdela det sedan 2014 instiftade BOHUSPRISET till enskild person eller organisation. Istället vill stiftelsen uppmärksamma en del av alla de ideella lokala föreningar som på bred front gör sociala insatser inom landskapet Bohuslän.

Örådet har deltagit i en förstudie, finansierad av Fyrbodal och Västra Götalandsregionen, som syftar till att utreda förutsättningarna för Bohuskusten att bilda ett biosfärområde.

Gunnar Stranne, som varit kassör på ett förtjänstfullt sätt sedan örådets början 1999, har slutat och avtackats. Björn Sandblom har gått in som ny kassör.
Ulla Seppälä ansvarar för uthyrning av Spruthuset. Lars Andersson och Lars Hedvin sköter den allmänna flaggningen vid Smögenbron.