Omsättningen uppgick till 187 846 kr till finansiering av byggmaterial, Bajamaja vid Flöjten, julgran i parken och omkostnader för Spruthuset, bland annat.

Vandringsleden Västra Sandö har färdigställts med spångar, markeringar och en utsiktsplats

En ny scen har börjat byggas i Badhusparken där Smögens Havsbad lämnat ekonomiskt bidrag till musiker och byggmaterial till scenen.

Reparationer och underhåll av badstegar mm. tillsammans med Fixargänget.

Långtidsparkering på skolgården, visning av lotsutkiken, guidade vandringar i gamla Smögen under 4 sommarveckor, ansvarat för midsommarfirandet. Blommor har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund. Hemsidan www.smogen.com är en viktig inkomstkälla med 12 annonsörer liksom tavlan med sponsorer vid Snusfronten.

Lena Stranne ansvarar för uthyrning av Spruthuset där det bl.a. på fredagar är Öppet hus med kaffeservering, stickcafé på måndagar, förtidsröstning vid allmänna val och konst- hantverksutställning sommartid.

Örådet ansvarar för den allmänna flaggningen vid Smögenbron och för vimplarna i Smögens och Hasselösunds hamnar samt service av stora klockan vid Snusfronten.

Samråd med kommunens tekniska avdelning har varit på agendan mm.