Omsättningen uppgick till 230 000 kr. (190 000 kr.) till finansiering för bl.a. brygga med vadbock, gunga i parken Hasselösund, gångväg till Hasselösunds badplats, ny hemsida och gåva till skolan.

Långtidsparkering på skolgården, guidade vandringar på Smögen under 4 sommarveckor, ansvarat för midsommarfirandet i Badhusparken där Smögens Havsbad bidrog med musiker, reparationer och underhåll av badstegar mm. är exempel på örådets aktiviteter.

I Spruthuset är det varje fredag Öppet hus med kaffeservering. Uthyrning till stickcafé och konst- hantverksutställning. Örådet ansvarar för den allmänna flaggningen vid Smögenbron och för vimplarna i Smögens och Hasselösunds hamnar samt servar stora klockan vid Snusfronten. Ett flertal informationsmöten och samråd har varit på agendan. Hemsidan www.smogen.com är en viktig inkomstkälla med 18 annonsörer liksom tavlan med sponsorer vid Snusfronten.

Blommor har planterats vid Spruthuset och vid hamnen i Hasselösund.

Turismpris
Örådet och fixargänget fick turiststiftelsens turismpris för 2016.